head
head
 
     
  普通话测试  
     
  改进服务措施,方便考生报名通告    2018-8-28  
  国家普通话水平测试等级证书领取规定    2018-08-27  
  国家普通话水平测试等级证书丢失补办证明的办法    2018-08-27  
  国家普通话水平测试天津市社会人员网上报名注意事项    2018-08-27  
  《国家普通话水平测试》测试须知    2018-06-19  
  天津市语言文字社会应用管理规定    2016-03-01  
  普通话水平测试管理规定    2016-03-01  
  中华人民共和国国家通用语言文字法    2016-03-01  
   
 
 
footer